Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅକିଞ୍ଚନ
ଅକିଞ୍ଚନ
★★★★★

© Prasanta Bhunya

Inspirational

1 Minutes   6.4K    5


Content Ranking

 ସେରକ ପୂରେନି ନପୂରେ ମାଣକ

ପୁତ ଉଠିବକି ଆଉ।

ଆଧୁନିକ ହାଟେ ଗାଉଁଳି ହଜଇ

ଦାରୁଣ ଦୁନିଆ ଦାଉ॥

ବହି ଯାଉଅଛି ରକତର ଧାର

ସମୟର ସୁଅ ତଳେ।

ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରିବା ହିଁ ସାର

ହୋଇଛି କରମ ଫଳେ॥

ଦୀପ ହୋଇ ଜଳେ ଗରିବୀ ତେଲରେ

ତୁଣ୍ଡେ ଅନ୍ନଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଢାଏ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ

ଆପଣା ପିଠିରେ ଥୋଇ॥

-ପ୍ରଭୂ

ଅକିଞ୍ଚନ ସମୟ ଆଧୁନିକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..