Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କିଏ ଜାଣିଥିଲା
କିଏ ଜାଣିଥିଲା
★★★★★

© Titi Sarangi

Inspirational

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ଗହୀର ବିଲରେ ଧାନଫୁଲ ଖୋଜି

ମୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ମାଖିଲା ବେଳେ

ପବନ ସାଥୀରେ ଦିନଗୁଡାକ ବି ଉଡିଯିବ

ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ?

ଶୀତର କାକର ଦେଖି ଘାସଫୁଲରେ

ନିଜପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କିଲା ବେଳକୁ

କାକର ଭଳି ସ୍ବପ୍ନ ବି ମିଳେଇ ଯିବ

ଏକଥା କିଏ ତ କହି ନଥିଲା ।

ଦିଗନ୍ତର ସୀମା ଡେଇଁ

ସୂର୍ଯ୍ଯ ଯେବେ ଡାକୁଥାଏ କଅଁଳ କିରଣ ମେଲି

ଏସବୁ ଅଳୀକ ବୋଲି

ମନକୁ ତ କେବେ ବି ଛୁଇଁ ନଥିଲା ।

ହଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶୁଥିବା

ପରିଚିତ ପୃଥିବୀଟା କେବଳ ଚିପୁଡି ନିଏ

ନିଜ ଆବଶ୍ଯକର ସତ୍ତାଟିକକ

ଆଉ ପଡି ରହିବ

ତୁଛା ହିସାବ ନିକାଶ କରୁଥିବା

ଜୀବନଟେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ।

କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଶୀତ କିରଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..