Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କାଠଘୋଡା
କାଠଘୋଡା
★★★★★

© Soumyajit Panda

Inspirational

1 Minutes   13.3K    6


Content Ranking

କାଠଘୋଡ଼ା
-------°-------


ବାପା ଗୋଟେ କାଠ ଘୋଡା
ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ।
ସେ ଘୋଡାର ଆଖି ନୀଳ,
ଅନନ୍ତ ସାଗର ପରି ।
ତାର ଭାବ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ 
ଆକାଶରେ ସାଗରର ଛବି ପରି ।
ସେ ଆଖି, ଆଖି ନୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଣ୍ଡାର,
ସେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ କାମନା ଅପାର ।


ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସବାର୍ କୁ ନେଇ,
କେବେ ବି ପାରେନା 
ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ।
ଏମିତି ସମୟ ଆସେ,
ଝରି ଯାଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ସେ ଘୋଡାର
ଦେହକୁ ସମୟ କୀଟ ଖୋଳ କରେ
ଭ୍ରମିତ ସବାର୍ ତାକୁ ପିଙ୍ଗି ଦିଏ
ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ।
ହେଲେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଘୋଡାଟା 
କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ 
ସବାର୍ ଜଣକୁ...।
          
         

ବାପା ଗୋଟେ କାଠ ଘୋଡା ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଯାଏଁ।

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..