Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବୁଢା ବରଗଛ
ବୁଢା ବରଗଛ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Abstract

1 Minutes   6.9K    11


Content Ranking

ସମ୍ପର୍କର ଢେରରେ ବନ୍ଧା ଏଇ ଜୀବନ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୃଦୟ ପରକୁ କରିନିଏ ନିଜର

ଆଗ ପଛ ବୁଝେ ନାହିଁ ସେ କିଛି ତ

ସଭିଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ନିତି ପିଇଯାଏ ବିଷ

ତା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳ

ଆଖି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ସବୁତକ ଓଠ

କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ରହିଯାଏ ଚିରନ୍ତନ

ବାସ୍ ଯେମିତି ଏ ବୁଢା ବରଗଛ

ସେମିତି ପରା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ.......

ପ୍ରମିଳା

ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟ ବରଗଛ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..