Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶ୍ରମିକ ଦିବସ
ଶ୍ରମିକ ଦିବସ
★★★★★

© Arun Kumar Mitra

Inspirational

1 Minutes   6.6K    5


Content Ranking

ସେମାନେ କରନ୍ତି କାମ

ଘର୍ମାକ୍ତ କଳେବରେ

ଣସ୍ଯ କ୍ଷେତରେ, କେବେ ସୁରାଟ୍ ନଗରେ

ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ହିସାବରେ।

ଦିବାରାତ୍ରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ତାଙ୍କ

ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ

ଖଣି ଖାଦାନ, ରାଜରାସ୍ତାର ଉପରେ

ତୁମର ଆମର ଘରେ,

ଦ୍ବିମୁଠା ଅନ୍ନ ଲାଗି ଦୁଇ ଅଳି

ପଡନ୍ତି ବନ୍ଧା ବାବୁଙ୍କର ଦ୍ଵାରେ।ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସର ହାର୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା।

ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ରାଜରାସ୍ତା ଶିଳ୍ପ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..