Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Inspirational Children

2  

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Inspirational Children

ସଫଳତା ଦିଏ ଖୁସି

ସଫଳତା ଦିଏ ଖୁସି

1 min
96


ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ,

ପୂରେ ନାହିଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ,

ହେବାକୁ ପଡିବ ଦକ୍ଷ ।।

ମନର ଆଶାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଏ ଜନ୍ମ,

ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଜିଦିର ସୃଷ୍ଟି ।

ସେହି ଜିଦି ପୁଣି ଦେଇଥାଏ ସୁଖ,

ପୁଣି ଦୁଃଖ କରେ ବୃଷ୍ଟି ।।

ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମର ହୋଇଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ,

ମିଳିଥାଏ ସଫଳତା ।

ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେବେ ନହେଲା ପୂରଣ,

ମିଳେ ପୁଣି ବିଫଳତା ।।

ସଫଳତା ପାଇଁ ଲୋଡା ହୋଇଥାଏ,

ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ।

ବିନା ପରିଶ୍ରମେ ନହେବ ସଫଳ,

ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ନିୟମ ।।

ହୋଇଲେ ସଫଳ ଆମ ଏ ହୃଦୟ,

ଆନନ୍ଦରେ ଯାଏ ଭରି ।

ବିଫଳତା ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ପିତା ପିତା,

ହୃଦୟ ହୁଅଇ ଚିରି ।।

ସଫଳ ହେବାକୁ ଜାରିରଖ ଚେଷ୍ଟା,

ଅହରହ ଦିବା ନିଶି ।

ଏହି ଚେଷ୍ଟା ପୁଣି କରାଏ ସଫଳ,

ସଫଳତା ଦିଏ ଖୁସି ।।


Rate this content
Log in