Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Binodini Dash

Inspirational

3.9  

Binodini Dash

Inspirational

ଜରିଗୋଟାଳି

ଜରିଗୋଟାଳି

1 min
358


ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଯାତନା ଜୁଇରେ

ଖେଳୁଅଛି ଲୁଚକାଳି,

ଜୀଇଁବା ସେଇଠି ହାତଠାରି ଡାକେ

ଯାହାପାରେ ଧରେ ତୋଳି,

ହେଲେ ବି ଜରିଗୋଟାଳି,

ତା'ର ଅଜାଣତେ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟେ

ନିଜକୁ ରଖେ ସମ୍ଭାଳି ।


ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ମାଆ ମାଟି ଆମ

ହେଉଅଛି ପ୍ରଦୂଷିତ,

ଜରିଗୋଟାଳି ସେ ଧନ୍ୟ ତା'ର କର୍ମେ

ଧରା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ,

ସେଥୁ ଜୀବନ-ଜୀବିକା,

ଯତକିଞ୍ଚିତ ଲଭି ସୁଖଦୁଃଖେ ତା'ର

ଚଳାଏ ଭବ-ନଉକା ।


ହୀନ ତାକୁ କେବେ ନ ଭାବିଣ କେହି

ସମାଜେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ,

ଦେଇ ତା'ର ଏହି ମହତ କର୍ମକୁ

ପ୍ରଶଂସି ଭରିଲେ ମନ,

ସିଏ ହେବ ଉତ୍ସାହିତ,

ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ଗୌଣ ନ ମଣିଣ

କରିବ ସମାଜ ହିତ ।


ମାନବ ଜୀବନ ସଭିଏଁ ସମାନ

ଯେଝା ସ୍ଥାନେ ଯେଝା ବଡ଼,

ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ

ହୋଇ ସର୍ବେ ଆଗେ ବଢ଼,

ସାନବଡ଼ ଭେଦଭାବ,

ଭୁଲି ମନୁ ହୃଦ ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁ ତୋଳି

ବାନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବିଭବ ।Rate this content
Log in