Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manas Kumar

Abstract Inspirational

4.5  

Manas Kumar

Abstract Inspirational

ବାପା

ବାପା

1 min
113


ମା ଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହଁଇ

ଯିଏ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରୂପ

ମେରୁ ପରି ଅଚଳ ଅଟଳ, ସିଏ ବାପା ।


ହୃଦୟର ବେଦନାରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ

କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତାର ଝଲକ ଦିଶୁଥାଏ, ସିଏ ବାପା । 


ସବୁ ଲୁହ ପି ହସିବା ଶିଖାନ୍ତି

କେତେ ଯେ କସଣେ ନ ଯାଇ ଡରି, ସିଏ ବାପା । 


ଏବେ ମୋର ଆସିଛି ବେଳ, ବୁଝିଛି ଏହା ନୁହଁ ଏକ ପିଲାର ଖେଳ

ଦିନେ ଏକ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ମୁଁ ଭି ଶୁଣିଲି 

ବାପା ହେବାର ଅନୁଭୂତି ସେବେଠୁ ବୁଝିଲି ।


ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପିତୃ ଦିବସ ରେ ନୁହେଁ 

ବରଂ ସଦା ସର୍ବଦା ମଥା ନୁଆଇଁ ଥାଏ ।


ତୁମ ଗାରିମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ମୋ ଲେଖନୀରେ ନାହିଁ ଶକତି 

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ କୋଳେ ମୁଁ ଜନମେ, ମିନତୀ ଏତିକି ।Rate this content
Log in