Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Others Children

3  

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Others Children

ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ - ଦେଶ ବନ୍ଦନା ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା

ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ - ଦେଶ ବନ୍ଦନା ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା

1 min
7ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା ଗାଇଯିବୁ ଆମେ ଗାଇଯିବୁ, 

ଜନନୀ ମହିମା ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଲେଖିଦେବୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ।(ଘୋଷା)


ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଧରମର ନୀତି, 

ଅହିଂସାର ଶିଳା ଏ' ଜାତିର ଭିତ୍ତି ।

ମାନବ ଜାତିର କାନେ କାନେ ଆମେ-

ଶାନ୍ତିର ବାରତା କହିଦେବୁ ।

ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା ଗାଇଯିବୁ ଆମେ ଗାଇଯିବୁ । (1)


ବାହୁରେ ଆମର ଅସୀମ ଶକତି,

ବୁକୁତଳେ ଭରା ଜନନୀ ଭକତି ।

ଜନମ ଭୂଇଁର ରଖିବୁ ମହତ-

ସକଳ ଯାତନା ସହିଯିବୁ ।

ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା ଗାଇଯିବୁ ଆମେ ଗାଇଯିବୁ । (2)


ଧରମ ବଳରେ ହେବୁ ବଳୀୟାନ,

ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆମପଣ ।

ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଭାବ କଷଣ-

ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯିବୁ ।

ଜାତିର ଗରବ ଗଉରବ ଗାଥା ଗାଇଯିବୁ ଆମେ ଗାଇଯିବୁ । (3)Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational