Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Birakishore Nayak

Inspirational

3  

Birakishore Nayak

Inspirational

ପୌରୁଷ

ପୌରୁଷ

1 min
170


ପୌରୁଷର ସଂଜ୍ଞା ପରିସର ଏକ

   ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀ ସୀମାହୀନ 

ଅର୍ଜିବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନ ତମାମ

   ତଥାପି ହୁଏନା ପୂର୍ଣ୍ଣ |


ପୁରୁଷେ ପୌରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର

   ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ 

ନିଜର ଉନ୍ନତି ଜାତିର ଟେକ ଯେ

   ପୌରୁଷରେ ମିଳିଥାଏ |


ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଦିଏ ପୁରୁଷକୁ

   ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ 

ନିଜ ତ୍ୟାଗ ବଳେ ସମାଜରୁ ପାଏ

   ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଦାନ |


ନିଜ ଗୁଣ ବଳେ ମହୀୟାନ ହୁଏ

   ପରକୁ ଆପଣା କରି 

ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ

   ସମ୍ଭାବନା ଦିଏ ଭରି |


ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେ ଅନୁକରଣୀୟ

   ସିଏ ତ ପୌରୁଷ ଭରା 

ତ୍ୟାଗ ପୂତ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବିକା

   ଭିନ୍ନ ତା ଜୀବନ ଧାରା |


ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର କଷଟି ପଥରେ

   ନିଜକୁ ପରଖେ ଆଗେ 

ଅନ୍ୟାୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ନ୍ୟାୟ ପଥେ ସିଏ

   ଚାଲେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗେ |


ମହା ଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଚରିତ୍ରେ 

   ଭରିଥିଲା ମହାତ୍ୟାଗ 

ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର

   ହୋଇଥିଲେ ହତଭାଗ୍ୟ |


ଭୋଗର ଲାଳସା ରହିଲେ ମନରେ

   ପୌରୁଷ ଯେ କଳଙ୍କିତ 

ତ୍ୟାଗରେ ଅର୍ଜନ କରା ହୋଇଥାଏ

   ପୌରୁଷକୁ ସୁଶୋଭିତ |Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational