Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Bhakti Javeer

Inspirational


4  

Bhakti Javeer

Inspirational


ಲೋಕಲ್ ರೈಲು

ಲೋಕಲ್ ರೈಲು

1 min 22.9K 1 min 22.9Kಲೋಕಲ್ ರೈಲು ಲೋಕಲ್ ರೈಲು

ಭರ್ ಭರ್ ಎಂದು ಓಡುವೆ

ಧಢ ಧಢ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವೆ


ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು

ಭಂವ್ ಭಂವ್ ಎಂದು ಕೂಗುವೆ

ಪಟ ಪಟ ಜನರಿಗೆ ಇಳಿಸುವೆ


ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರತರ ಜನರು

ಏರುವರು ಕುರಿ ಹಿಂಡಾಗಿ

ನಿಲ್ಲುವರು ಖರೆ ದಂಗಾಗಿ


ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಗೋಳು

ಜನರು ಕಾಯ್ವರು ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ

ಕೊನೆಗೆ ಹಿಡಿವರು ಮನೆಯ ದಾರಿ


ಓಡಲು ನಿನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲಾ

ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ

ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ

Rate this content
Log in

More kannada poem from Bhakti Javeer

Similar kannada poem from Inspirational