Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

k c

Inspirational Others

4.0  

k c

Inspirational Others

કોરોનાનો અલગ જ નિશાનો

કોરોનાનો અલગ જ નિશાનો

1 min
182


છુપાઈ ગયેલા માણસો પાછળનો એક અલગ જ રાજ છે,

શહેર અને ગામડામાં લોકોનો એક અલગ જ નજારો છે.


દુનિયા પર કોરોનાનો એક અલગ જ નિશાનો છે...!

રોડ અને સોસાયટી માં એક જુદો જ સન્નાટો છે,


ત્યાં આગળ પોલીસનો રોજનો વસવાટો છે.

દુનિયા પર કોરોનનો એક અલગ જ નિશાનો છે...!


ઉધોગો અને વાહનો બંધ હોવાથી વાતાવરણમાં કેટલો સુધારો છે,

ઘરમાં કેદ છે માનવી અને બહાર પ્રાણીઓનો ધસારો છે.


દુનિયા પર કોરોનનો એક અલગ જ નિશાનો છે...!


તેની દવા કે ઈલાજ ના કોઈ શોધનારો છે,

તેની વચ્ચે એક જ ઉપાય સામાજિક દૂરીનો છે..


દુનિયા પર કોરોનનો એક અલગ જ નિશાનો છે...!!


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Inspirational