Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

k c

Others

4  

k c

Others

કોરોના અલગ જ નિશાનો

કોરોના અલગ જ નિશાનો

1 min
23.4K


છુપાઈ ગયેલા માણસો પાછળનો,

એક અલગ જ રાજ છે,

શહેર અને ગામડામાં લોકોનો,

એક અલગ જ નજારો છે.


દુનિયા પર કોરોનાનો,

એક અલગજ નિશાનો છે,

રોડ અને સોસાયટીમાં,

એક જુદોજ સન્નાટો છે.


ત્યાં આગળ પોલીસનો,

રોજનો વસવાટો છે,

દુનિયા પર કોરોનાનો,

એક અલગ જ નિશાનો છે.


ઉધોગો અને વાહનો બંધ હોવાથી,

વાતાવરણમાં કેટલો સુધારો છે,

ઘરમાં કેદ છે માનવી અને,

બહાર પ્રાણીઓનો ઘસારો છે.


દુનિયા પર કોરોનાનો,

એક અલગ જ નિશાનો છે,

તેની દવા કે ઈલાજ,

ના કોઈ શોધનારો છે.


તેની વચ્ચે એક જ ઉપાય,

સામાજિક દૂરીનો છે,

દુનિયા પર કોરોનાનો,

એક અલગ જ નિશાનો છે.


Rate this content
Log in