Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

HETA CHUDGAR

Inspirational


4.5  

HETA CHUDGAR

Inspirational


ગુરુજનો આપને શત્ શત્ વંદન

ગુરુજનો આપને શત્ શત્ વંદન

1 min 162 1 min 162

પા પા પગલીની ઢગલીમાંથી,

પહાડોને પાર કરતાં શીખવ્યું તમે.


કોરી પાટી પર અક્ષર જ્ઞાન આપી,

ઈતિહાસ રચતાં શીખવ્યું તમે.


મીણબત્તી બની,

શ્રદ્ધા કેરા પ્રકાશના દીપકને પ્રગટાવ્યું તમે.


શિશુમાં શિસ્ત, પ્રામાણિકતા, વિશ્વાસનાં બીજને રોપી,

સજ્જતાના ફૂલને મહેંકતા શીખવ્યું તમે.


અમારી ક્ષમતાને ઓળખી,

એ દિશામાં આગળ વધતાં શીખવ્યું તમે.


અમારા જીવનને સાર્થક બનાવવા બદલ,

પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ એવા ગુરુજનો આપને શત્ શત્ વંદન.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from HETA CHUDGAR

Similar gujarati poem from Inspirational