Dawath Sainath

Drama

4.9  

Dawath Sainath

Drama

ప్రవళిక

ప్రవళిక

6 mins
1.0K


  

       ప్రవళిక MBBS చదువుతూ హైదరాబాద్ హాస్టలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. చిన్నతనం లోనే తల్లితండ్రులను కోల్పోయిన ప్రవళికను తన అక్క ఐనా రాణి ప్రేమగా చూసుకుంటూ ప్రవళికను చదివిస్తుంటుంది . 


శరత్ అనే వ్యక్తి రాణిని ఇష్టపడంతో శరత్, రాణి ఇద్దరు పెళ్లిచేసుకుంటారు .వేసవి సెలవులు వచ్చాయి అని ప్రవళిక తన అక్క,బావల దాగరకు వెళ్తుంది.

 

నమస్తే బావ గారు ఎలా ఉన్నారు అంటూ ఇంటి లోపలి ఒచ్చింది ప్రవళిక..

హే మరదలా బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని బావ శరత్ అడుగుతాడు..

 

అంతా బాగుంది బావ అక్క ఎక్కడ అని అడిగిలోపే , ఎంటే ప్రవళిక ఇదేనా రావడం అనే మాటలు వినిపిస్తాయి తిరిగి చూడగానే అక్క రాణి ఉంటుంది .

 

'అవును అక్క ఎలా ఉన్నావు అని అడుగుతుంది' ప్రవళిక , 'నాకు ఎంటే మీ బావ ఉన్నారు కదా నన్ను బాగానే చూసుకుంటారు ఇంతకీ ని చదువు ఎలా సాగుతుంది హాస్టల్ లో ఎం ఇబ్బంది లేదు కదా అని' అంటుంది రాణి.

 

'అమ్మ, నాన్నల మీరు నాకోసం ఇంత చేస్తున్నారు నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు సంతోషంగా చదువుకుంటున్న అని చెప్పింది  ప్రవళిక.

 

'సంతోషం పద నీకు గది చూపిస్త అని' రాణి ప్రవళికను తీసుకెళ్తుంది.. 

 

ఒక రోజు రాత్రి రాణి శరత్ తో మాట్లాడుతూ " ఏవండీ మనకు పిల్లలు లేకపోయినా నా చెల్లెలు ప్రవళిక నీ మన కూతురు లాగా చూసుకుందాం అండి " ని మాట నేను ఎప్పుడు కాదు అని చెప్పాను రాణి ని ఇష్టం ఏ నా ఇష్టం ".అని అంటాడు శరత్.

 

ప్రవళిక తన అక్క తో 'ఈ సరి ఐనా నాకు వంట నేర్పించు అక్క ప్రతి సరి  నువ్వు చిన్న పిల్లవి నేను ఉన్న కదా నీకు ఎందుకు ఈ పనులు అని నాకు ఏ పని చెప్పావు ఈ సరి నువ్వు నాకు నేర్పిస్తున్నావు నేను నేర్చుకుంటాను'. అప్పుడు రాణి' సరే ఈ సరి నీకు వంట నేర్పిస్తాను సరే న' అని ప్రవళిక తో అంటుంది..


'సరే అక్క ఐతే ఈరోజు నేను వంట చేస్తాను బావగారి కోసం' అని ప్రవళిక ఉంటుంది అల ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు కలిసి వంట చేస్తారు. ప్రవళిక అన్ని పనులు మెలిగా నేర్చుకుంటుంది.

 

వారం రోజులూ గడిచిపోయాయి.ఇలానే ఒక రోజు పనిలో ఉండగా ప్రవళిక ఉన్నట్టుఉండి వాంతులు చేసుకుంటుంది . ఎం జరిగిందో అని కంగారులో రాణి శరత్ కి ఫోన్ చేసి జరిగింది చెప్పి వెంటనే ఇంటికి రండి అని చెప్తుంది. శరత్ ఇంటికి వస్తాడు ముగ్గురు కలిసి హాస్పిటల్ కి వెళ్తారు . 

 

డాక్టర్ చూసి ప్రవళిక గర్భవతి అని చెప్తారు .డాక్టర్ చెపింది వినీ రాణి , ప్రవళికను కొడుతుంది ' హాస్టల్ లో ఉండి బుద్దిగా చదువుకుంటున్నావ్ అనుకుంటే నువ్వు చేసిన పని ఇదా, నాకు పిల్లలు లేకపోయినా నువ్వు ఉన్నావ్ అని సరిపెట్టుకున్న నాకు నువ్వు చేసేది ఇదా అని' రాణి ప్రవళికతో అంటుంది. రాణి కోపానికి అడ్డుకట్ట వేస్తాడు శరత్. 

 

ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక శరత్ ఎవరు అతను ఏం జరిగింది అని ప్రవళికను అడుగుతాడు.

 

తన పేరు వంశీ నా సీనియర్ . వంశీ కాలేజీ బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరికైనా ఏదయినా సహాయం కావాలి అంటే వెంటనే చేస్తాడు. కాలేజీ మొదటిరోజు సెమినార్ హాల్లో మాకు వెల్కమ్ ప్రోగ్రాం ఉంది అప్పుడే వంశీ నన్ను చూసాడు . నేను వంశీ ని చూసాను అల మా మొదటి పరిచయం జరిగింది. 

 

అల కాలేజీ లో కొన్ని రోజులు గడిచాయి . ఒకరోజు మాకు స్పెషల్ క్లాస్ ఉండడం వాళ్ళ హాస్టల్ కి మెల్లిగా వెళ్లవలసి ఒచ్చింది . అ సాయంత్రం హాస్టల్ కి వెళ్తుండగా ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ న్నీ అల్లరి చేసారు అదే సమయం లో తన ఇంటికి వెళ్తున్న వంశీ మమల్ని చూసి అ వ్యక్తుల నుండి మమల్ని కాపాడాడు. కాపాడి హాస్టల్ వరకు మాతోనే ఒచ్చాడు. అలా మా ఇద్దరి మధ్య స్నెహం మొదలయింది .

 

అ స్నేహం మెల్లిగా మా మధ్య ప్రేమగా మారింది. కాలేజీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఐపోయాయి సీనియర్స్ జూనియర్స్ కలిసి అరకు వెళదాం అని ప్రోగ్రాం వేసారు . మేము అంత కలిసి అరకు వెళ్ళాము .

 

అక్కడ వంశీ నేను కలిసి ఉన్నాము . అరకులో ఒకరోజు రాత్రి పార్టీ చేసుకున్నాం పార్టీ లో నా స్నేహితురాలు జ్యూస్ ఇచ్చింది, జ్యూస్ తాగక ఏం జరిగింది అనేది నాకు గుర్తు లేదు . తెల్లవారు లేచాక నా రూమ్ లో నేను ఉన్నాను అదే రోజు సాయంత్రం మేము తిరిగి అరకు నుండి బయలుదేరాం. మేము హాస్టల్ కి ఒచ్చేసాం .

 

మాములుగా రోజు కాలేజీ కి వెళ్తున్న . ఒకరోజు వంశీ గుడికి వెళదాం అని చెప్పాడు .మేము గుడికి వెళ్ళాక వంశీ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఇలా చేసావ్ నేను మా అక్క బావాలు ఏం చెప్పాలి అంటే 'మా నాన్న మన పెళ్ళికి ఒప్పుకోరు ఇంకా అ రోజు అరకు లో మనం తొందరపడం దానికి పెళ్లి ఒక్కటే సమాధానం .ఇంకా రెండు నెలల తర్వాత మన కాలేజీ హాలిడేస్ నువ్వు ఇంటికి వెళ్లి మన పెళ్లి విషయం మీ అక్క బావ కి చెప్పు నేను మా నాన్నకి చెప్తాను'. అని వంశీ చెప్పాడు

 

నేను సరే అని చెప్పాను రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి . వంశీ వాళ్ళ ఇంటికి , నేను ఇక్కడికి ఒచ్చాను. టైం చూసి మీకు చెప్పాలి అనుకునే లోపే ఇలా జరిగింది అని ప్రవళిక జరిగిన విషయం అక్క బావాలతో చెప్పింది.

 

వంశీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు నేను వెళ్లి మాట్లాడుతాను అని శరత్ ప్రవళిక తో అంటాడు. ప్రవళిక, వంశీ వాళ్ళ అడ్రస్ చెప్పగా శరత్ వంశీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు. జరిగిన విషయం వంశీ వాళ్ళ నాన్నతో చెప్తాడు. 

 

'ఈ విషయం వంశీ కూడా నాతో చెప్పాడు హాలిడేస్ కదా పైగా ఫైనల్ ఇయర్ కూడాను, వంశీ వాళ్ళ మావయ్య ముంబై లో డాక్టర్, వాళ్ళ మావయ్య దగ్గరికి ప్రాక్టీస్ కోసం అని వెళ్ళాడు ఒక వారం రోజుల్లో వచ్చేస్తాడు రాగానే మీ ఇంటికి మేమె వస్తాం 'అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న శరత్ తో చెప్తాడు.

 

అల వారం అని ఒక నెల గడిచిపోతుంది వంశీ దగ్గర నుండి ఫోన్ రాలేదు వాళ్ళు రాలేదు . శరత్ ఈ సరి ప్రవళిక తో కలిసి వంశీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు. వంశీ ఇంకా రాలేదు అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న చెప్తాడు. వంశీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ ముంబై అడ్రస్ కానీ ఇస్తే నేను వెళ్తాను అని ప్రవళిక అంటుంది. 

 

నెంబర్ అంటే వాళ్ళ మావయ్య నెంబర్ ఉంది ఆ నెంబర్ ఇంకా అడ్రస్ ఇస్తాను అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న చెప్తాడు. నెంబర్ ఇంకా అడ్రస్ తీసుకొని అక్క బావలను ఒపించి ఒంటరిగా ముంబై కి వెళ్తుంది ప్రవళిక.

 

నువ్వు ముంబై కి వెళ్ళాక అ నెంబర్కి ఫోన్ చెయ్ అమ్మ వంశీ వాళ్ళ మావయ్య చాల బిజీ డాక్టర్ ఎక్కడెక్కడో ఉంటాడు అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న ప్రవళిక తో చెప్తాడు. ముంబై లో దిగాక రైల్వే స్టేషన్ బయటకు ఒచ్చి వంశీ వాళ్ళ మావయ్య నెంబర్ కి ఫోన్ చేస్తుంది . 

 

ఫోన్ మాట్లాడిన వ్యక్తి వంశీ క్లాస్ లో ఉన్నాడు మీరు అక్కడే ఉండండి అరగంటలో నేను వంశీ వస్తాం అని చెప్పాడు. అక్కడే వంశీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ప్రవళిక.

 

అల వంశీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ప్రవళిక పై కొంత మంది వ్యక్తులు దాడి చేస్తారు వాళ్లనుండి తప్పించుకోడానికి వాళ్ళకి దూరంగా పరిగెడుతుంది గర్భవతి కావడంతో ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తలేక తనకు ఎదురుగ వస్తున్న కారును ఢీకొని కింద పడి స్పృహకోలిపోతుంది ప్రవళిక.

 

కారులోనుంచి ఒక వ్యక్తి దికి కింద పడిపోయి ఉన్న ప్రవళిక ను హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తాడు. హాస్పిటల్ లో ప్రవళికకు స్పృహ ఒచ్చిన తర్వాత కాపాడిన వ్యక్తి ప్రవళిక ను ఏం జరిగింది అని అడుగుతాడు . ప్రవళిక ముంబై ఎందుకు ఒచ్చింది, వచ్చాక ఏం జరిగింది అన్ని విషయాలు కాపాడిన వ్యక్తి కి చెప్తుంది.

 

మీకు ఏం భయం లేదు అ అడ్రస్ ఏంటో చెప్పండి నేను కనుకుంటాను అప్పటి వరకు మీరు మా ఇంట్లో ఉండండి . నా పేరు అభిరామ్ మా ఇంట్లో మా అమ్మ , చెల్లి ఉంటారు మీకు తోడుగ ఉంటారు అని కాపాడిన వ్యక్తి ప్రవళిక తో చెప్తాడు.

 

అభిరామ్ కి అడ్రస్ చెప్పి ప్రవళిక అభిరామ్ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్తుంది. అడ్రస్ వివరాలు కనుకోగా ఆటువంటి అడ్రస్ అసలు ముంబై లోనే లేదు అని అభిరామ్ కి తెలుస్తుంది అదే విషయం ప్రవళిక కి చెప్తాడు . 

 

ఫోన్ నెంబర్ తో అడ్రస్ తెలుసుకోవచ్చు అని అభిరామ్ చెల్లెలు చెప్తుంది. అభిరామ్ స్నేహితుడు మొబైల్ షాప్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతని సహాయం తో ఫోన్ నెంబర్ తో అడ్రస్ కనుకుంటారు. అలా తెలుసుకున్న అడ్రస్ కి ప్రవళిక ఇంకా అభిరామ్ వెళ్తారు.

 

వెళ్లిన ప్రదేశం నిర్మానుష్యంగా ఉంది. అక్కడ ఒక ఇల్లు కనిపిస్తే అ ఇంటి లోపలి వెళ్తారు. ఇంటి లోపల గదులు అన్ని చూస్తూఉండగా ఒక గదిలో వంశీ ని చూసి ప్రవళిక ఆశ్చర్యపోతుంది . వంశీ దగ్గరకి వెళ్లి గట్టిగా కౌగిలించుకుంటుంది తను తల్లి కాబోతున్నానని వంశీ తో చెప్తుంది ప్రవళిక. 

 

అంత లోపే ఇంటిలోపలికి వంశీ ని దాచిపెట్టినవారు వస్తారు అది చుసిన అభిరామ్ ఇక్కడికి ఎవరో వస్తున్నారు మనం వెళ్ళాలి అని చెప్తాడు ముగ్గురు కలిసి అ ఇంటినుండి పారిపోతుండగా దాచిపెట్టిన వారిలో ఒకరు చూసి పారిపోతున్న ప్రవళిక వాళ్ళని చూసి పట్టుకుందాం అని మిగితా వాళ్ళకి చెప్పి అందరు కలిసి వాళ్ల వెంట పడతారు.

 

వెంట పడుతున్న వారిని గమనించిన అభిరామ్ వాళ్ళకి కనబడకుండా ముగ్గురు అక్కడే దాకుంటారు. అప్పుడు ప్రవళిక వంశీ తో మాట్లాడుతూ " ఎక్కడికి వెళ్లిపోయావ్ వంశీ నీకు ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసా నీ నుండి సమాధానం లేదు మీ ఇంటికి వెళ్తే మీ నాన్న మా అబ్బాయి ముంబై లో ఉన్నాడు అని చెప్పారు అడ్రస్ తీసుకొని నీకోసం ముంబై వస్తే ఎవరో నన్ను చంపడానికి చూసారు.

 

సమయానికి అభిరామ్ గారు నన్ను కాపాడి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లరు . అభిరామ్ గారి సహాయం తోనే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావ్ అని తెలుసుకున్న అని ప్రవళిక వంశీ తో అంటుంది". 

 

వంశీ మాట్లాడుతూ నన్ను క్షమించు ప్రవి ( ప్రవళిక ) అ రోజు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాక నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాను మన పెళ్లి విషయం మా నాన్న తో చెప్పను నాన్న మన పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.

 

అప్పటికే అయన బిజినెస్ పార్టనర్ కూతురితో నా పెళ్లి ఫిక్స్ చేసారు నేను ఒప్పుకోలేదు ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతాను కానీ నువ్వు చూపించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొను అని చెప్పను దానితో నాన్నకు కోపం ఒచ్చి మా నాన్న దగ్గర పనిచేస్తున్న వారితో నన్ను కిడ్నప్ చేయించి ఇక్కడ దాచిపెట్టారు. 

 

నువ్వు ఇంటికి వస్తావ్ అని నాన్న ఊహించివుండరు నిన్ను అడ్డుతొలగించడానికి ముంబై కి రప్పించి చంపాలి అని అనుకున్నాడు అనుకుంట.

 

మా నాన్నకి ప్రాణం కంటే పరువు , డబ్బు ముఖ్యం. నేను ఒచ్చేసాను కదా మనం మీ ఇంటికి వెళ్లి అక్కడే ఉందాం. నా ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఐపోయాయి జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తాను మనం సంతోషంగా ఉండొచ్చు మీ అక్క బావ ఇంకా మనకు పుట్టబోయే బాబు తో అని వంశీ అంటాడు .

 

అభిరామ్ కి కృతఙయతలు చెప్పి అక్కడినుండి వెళ్తూఉండగా కిడ్నప్ చేసినవారు చూస్తారు. ప్రవళిక ఇంకా వంశీ వాళ్ళని చూసి పరిగెడతారు అ సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనానికి వంశీ ఇంకా ప్రవళిక ఢీకొంటారు ఆక్సిడెంట్ అవుతుంది అది చుసిన వంశీ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ మనుష్యులు వంశీ నీ ప్రవళిక నీ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు .

 

మధ్య దారిలోనే వంశీ ప్రాణాలు కోల్పోతాడు . హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాక ప్రవళికకు చికిత్స చేపిస్తారు. జరిగిన విషయం వంశీ వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు కిడ్నప్ చేసిన వాళ్ళు.

 

విషయం తెలియగానే ముంబై కి వస్తారు వంశీ వాళ్ళ నాన్న. వంశీ దగరికి వెళ్లి నీకోసమే ఈ డబ్బు సంపాదించాను కానీ అది తీసుకోడానికి ఇప్పుడు నువ్వే లేవు ఇంకా ఈ డబ్బు ఎందుకు నేను ఎందుకు అని బాధ పడతారు వంశీ వాళ్ళ నాన్న. 

 

కొడుకు మరణించడంతో పరువు డబ్బు మీద వ్యామోహం పోతుంది. వంశీ చనిపోయాడు అని తెలియగానే తాను చనిపోదాం అనుకుంటుంది ప్రవళిక కానీ వంశీ వాళ్ళ నాన్న ప్రవళిక ను చనిపోకుండా అడ్డుపడతాడు.

 

నా కొడుకు చనిపోయాడు కానీ నీ కడుపులో వాడి ప్రతిరూపం ఉంది దాన్ని చంపకమ్మ అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న ఏడుస్తూ ప్రవళిక తో అంటాడు . ప్రవళిక తన బిడ్డ కోసమైనా బ్రతకాలి అని అనుకుంటుంది. 

 

ఒక వారం తర్వాత వంశీ వాళ్ళ నాన్న ప్రవళిక దగరికి వస్తారు . ఇప్పుడు వంశీ లేడు కానీ వంశీ అనుకున్నది జరగాలి . వంశీ MBBS చదివి సొంతంగా హాస్పిటల్ కట్టాలి అని అనుకునే వాడు .

 

వాడి కోరికను నువ్వు నెరవేర్చాలి ని చదువుకోసం నేను ఖర్చుపెడతాను హాస్పిటల్ కట్టిస్తాను అల ఐనా వాడు పైలోకంలో సంతోషంగా ఉంటాడు అని వంశీ వాళ్ళ నాన్న ప్రవళిక తో అంటాడు.

 

ఈ మాట విన్న ప్రవళిక అక్క బావ, ప్రవళిక ను ఓపిస్తారు . ఆరు నెలల తర్వాత ప్రవళిక ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది . పుట్టిన బిడ్డను పిల్లలు లేని తన అక్క ఐనా రాణి చేతికి ఇస్తుంది ప్రవళిక. 

 

మూడు సంవత్సరాల తర్వాత .

ప్రవళిక MBBS పూర్తి చేసి తన మామగారు కటించిన హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ గ ఉంటూ ఎంతోమందికి ఉచితంగా వైద్యం చేస్తూ కలం గడిపేస్తుంది . తన మామగారి సహాయంతో ఎంతోమంది అనాథలను చేరదీస్తుంది ఇలా వంశీ కోరికను ప్రవళిక నెరవేర్చింది.


Rate this content
Log in

Similar telugu story from Drama