anuradha nazeer

Fantasy

4.6  

anuradha nazeer

Fantasy

திரும்பப் பெற்றாள்

திரும்பப் பெற்றாள்

1 min
11.8K


ஒரு பெண் தனது குழந்தையை குட்டிச்சாத்தான்களால் அழைத்துச் சென்று மாற்றியமைத்தை தெரிந்திருந் தாள் .


அண்டை வீட்டுக்காரர் அடுப்பில் நெருப்பை உண்டாக்கவும், இரண்டு முட்டைக் கூடுகளில் தண்ணீரை வேகவைக்கவும் அறிவுறுத்தினார். அந்தப் பெண்மணி தனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்ன அனைத்தையும் செய்தார், மேலும் அவள் சமைப்பதைப் பற்றி குழந்தை சிரிக்கத் தொடங்கியது. பின்னர் சிறிய குட்டிச்சாத்தான்கள் ஒரு குழு தோன்றி, சரியான குழந்தையை கொண்டு வந்து, அதை அடுப்பில் வைத்து, மாற்றத்தை எடுத்துச் சென்றது.

அந்தப் பெண் தன் குழந்தையைத் திரும்பப் பெற்றாள்Rate this content
Log in

Similar tamil story from Fantasy