anuradha nazeer

Fantasy

5.0  

anuradha nazeer

Fantasy

தெய்வ பதவி

தெய்வ பதவி

1 min
349


புராணக் குறிப்புகளின்படி, சபாரி பிலானி. சாதியைச். சேர்ந்தவர்.

மற்றும் அவரது பெயர் ஷ்ரமணா. அவர் ஒரு தீய மற்றும் கொடுங்கோன்மைக்குரிய ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். என்று கூறப்படுகிறது, அதனுடன் சோர்வடைந்த. ஷ்ரமணா மத்தங் முனிவரின் ஆசிரமத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார். தந்தை

தந்தை சொல்படி அந்தக் கொடுங்கோலன் மணந்த போது

நம்பிக்கையின் படி, , ​​அந்த நேரத்தில் விலங்கு தியாகங்களைப் பார்ப்பதில் அவர் ஆர்வமின்மையை வளர்த்துக் கொண்டார்.

மாதங் முனிவரின் ஆசிரமத்தில், ஷபரி முனிவர்களுக்கு சேவை செய்து சொற்பொழிவைக் கேட்டார். பிரபு பக்தி அங்கேயே தங்கி மனதில்

நிறுத்தி. கொண்டார். மாதாங் ரிஷி ஷாப்ரியின் குருவாக இருந்தார். மாதாங் ரிஷிக்கு அன்னை துர்காவின் ஆசீர்வாதத்துடன் பிறந்த பெண் மாதங்கி தேவி. பத்து மகாவித்யாக்களில் ஒன்பதாவது மகாவித்யா தேவி மாதங்கி. இந்த தெய்வம் இந்தியாவின் பழங்குடியினரின் தெய்வம்.

ஸ்ரீ ராம் உங்கள் குடிசைக்கு வருவார் என்று ரிஷி மாதாங் ஒரு முறை ஷபரியிடம் கூறியிருந்தார், அப்போதுதான் உங்கள் இரட்சிப்பின் பாதை திறக்கப்படும். அப்போதே ஷாபரி பிரபு ஸ்ரீராம் வருவார் என்று காத்திருந்தார். காத்திருக்கும் போது, ​​அவள் வயதாகிவிட்டாள், ஆனால் அவள் விடவில்லை.

வயதாகி விட்ட போதிலும் நம்பிக்கை தளரவில்லை.

நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தாள்.

ராமன் வருகை புரிந்தார் .

அவளுக்கு தெய்வ பதவியை அளித்தார்Rate this content
Log in

Similar tamil story from Fantasy