anuradha nazeer

Abstract


5.0  

anuradha nazeer

Abstract


தேனீக்கள்

தேனீக்கள்

1 min 612 1 min 612

தேனீக்கள் மற்றும் தேனீ வளர்ப்பவர்


ஒருமுறை, ஒரு நபர் தனது பண்ணையில் பல தேனீக்களை


பலவித தேனீக்கள். பலவித தேன் அடைகள் வைத்திருந்தார். தேன்கூடுகள் அனைத்தையும் அவரே பராமரித்தார்.

அவரது பண்ணையில் பலவித தேனீக்கள் அடங்கிய பல தேனீக்கள் தேன் அடைகள். இருந்தன.


ஒரு நாள், தேனீ வளர்ப்பவர். வெளியில் சென்று இருந்த போது இருந்தபோது, ஒரு திருடன் பண்ணையில் நுழைந்து தேன்கூடுகள் அனைத்தையும் திருடினான். பெரும்பாலான தேனீக்கள் தேன் சேகரிக்க புல்வெளியில் சென்றிருந்தன. திருடன் தேன்கூடுகளை வெளியே எடுத்து அவனது கூடையில் வைத்தான். தேன் கூடுகளில் இருந்த தேனீக்கள் திருடனைக் கொட்டவில்லை.தேனீ வளர்ப்பவர்.வெளியில் சென்று இருந்தபோது. திருட்டு நடந்தது.


சில மணி. நேரங்களுக்குப் பிறகு, தேனீ வளர்ப்பவர் திரும்பி வந்து தேனீக்களைச் சரிபார்க்கச் சென்றார்.


ஐயோ! தேனீக்கள் இல்லாமல். தேன்கூடுகள் அனைத்தும்

காலியாக இருந்தன “யார் தேன்கூடு எடுத்திருக்கலாம்?” யார் தேன்கூட்டை எடுத்துச் சென்றிருப்பார்கள் என்று வேலைக்காரன் கேட்டார்


தேனீ வளர்ப்பவர் குழப்பமடைந்து யாராவது இருக்கிறார்களா என்று சுற்றிப் பார்த்தார்?


மாலைக்குள், தேனீக்கள் மேய்ச்சல் நிலங்களிலிருந்து திரும்பி வந்து,


தேனீ வளர்ப்பவருக்கு அருகில் தேனீ வளர்ப்பவரைக் கண்டன. தேனீக்கள். தேன். கூடுகள் அனைத்தையும் காணாமல் திண்டாடின!

தேன்கூடுகள் இல்லை என்று பார்த்தன ! எனவே அவைகள்

தேனீ வளர்ப்பவரை கடுமையாகத் தாக்கின.


 


தேனீ வளர்ப்பவர் கோபத்தில் தேனீக்களை நோக்கி, “நீங்கள் பயனற்ற உயிரினங்கள்! உங்கள் தேன்கூடுகள் அனைத்தையும் திருடிய மனிதனை நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள்.


 ஒன்றுமே செய்யவில்லை. அவர்களை கொட்டிதீர்க்கவில்லைதேன்கூடு. தேன்கூட்டை எல்லாம் திருடி அவனுக்கு ஒரு தண்டனையும் இல்லை.எந்த தண்டனையும் இல்லாமல் போய்விடும். நான் உன்னை கவனித்துக்கொள்கிறேன், உன் கோபத்தை எனக்குக் காட்டு!


 


உ.ங்கள் நண்பர் யார், உ.ங்கள் எதிரி. யார் என்பதை. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்


 
Rate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Abstract