anuradha nazeer

Abstract


5.0  

anuradha nazeer

Abstract


புகழ்

புகழ்

1 min 141 1 min 141

நாய் தான் சந்தித்த அனைவரின் குதிகால் வரை அமைதியாக ஓடுவதும், முன்னறிவிப்பின்றி அவற்றைக் கடிப்பதும் வழக்கம். அவர் எங்கு சென்றாலும் நாய் தனது இருப்பை கவனிக்கும்படி அவரது எஜமானர் அவரது கழுத்தில் ஒரு மணியை நிறுத்தி வைத்தார். இது வேறுபாட்டின் அடையாளமாக நினைத்து, நாய் தனது மணியைப் பற்றி பெருமிதம் கொண்டு, சந்தை முழுவதும் அதைக் கடித்தது.


ஒரு நாள் ஒரு பழைய ஹவுண்ட் அவரிடம், "நீ ஏன் இப்படி ஒரு கண்காட்சியை உருவாக்குகிறாய்? நீங்கள் சுமக்கும் அந்த மணி, எந்த தகுதியின் வரிசையையும் நம்பவில்லை, மாறாக, அவமானத்தின் அடையாளமாக, அனைவருக்கும் ஒரு பொது அறிவிப்பு ஒரு மோசமான மனிதனாக உங்களைத் தவிர்க்க ஆண்கள். "
ஒழுக்கம்: இகழ் பெரும்பாலும் புகழ் என்று தவறாக கருதப்படுகிறதுRate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Abstract