anuradha nazeer

Abstract


5.0  

anuradha nazeer

Abstract


ஞானம்

ஞானம்

1 min 324 1 min 324

ஐயாஸ் இப்னு முவியாவின் ஞானம்

ஒரு நபர் தனது ஞானத்தால் புகழ்பெற்ற முஸ்லீம் நீதிபதியான ஐயாஸ் இப்னு முவாவியாவிடம் வந்தார், பின்வரும் உரையாடல் அவர்களுக்கு இடையே நடந்தது:


மனிதன்: மது தொடர்பாக இஸ்லாமிய தீர்ப்பு என்ன?


நீதிபதி: இது ஹராம் (தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது).


மனிதன்: எப்படி தண்ணீர்?


நீதிபதி: இது ஹலால் (அனுமதிக்கக்கூடியது).


மனிதன்: தேதிகள் மற்றும் திராட்சை பற்றி எப்படி?


நீதிபதி: அவர்கள் ஹலால்.


மனிதன்: ஏன் இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் ஹலால், இன்னும் நீங்கள் அவற்றை இணைக்கும்போது அவை ஹராம் ஆகின்றன?


நீதிபதி அந்த மனிதரைப் பார்த்து, “இந்த ஒரு சில அழுக்குகளால் நான் உன்னை அடித்தால், அது உன்னை காயப்படுத்தும் என்று நினைக்கிறீர்களா?


மனிதன்: அது முடியாது.


நீதிபதி: இந்த ஒரு சில வைக்கோலால் நான் உன்னை அடித்தால் எப்படி?


மனிதன்: அது என்னை காயப்படுத்தாது.


நீதிபதி: ஒரு சில தண்ணீர் எப்படி?


மனிதன்: அது நிச்சயமாக என்னை காயப்படுத்தாது.


நீதிபதி: நான் அவற்றைக் கலந்து, ஒரு செங்கலாக மாற அவற்றை உலரவிட்டு, அதை உன்னால் அடித்தால், அது உங்களைப் பாதிக்குமா?


மனிதன்: இது என்னைக் காயப்படுத்தும், என்னைக் கொல்லக்கூடும்!


நீதிபதி: நீங்கள் என்னிடம் கேட்டதற்கும் இதே காரணம் பொருந்தும் !!


ஐயாஸ் இப்னு முவியா அல்-முசானி 2 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு தபீ காதி (நீதிபதி) ஆவார், அவர் பாஸ்ராவில் (நவீன ஈராக்) வாழ்ந்தார். அபரிமிதமான புத்திசாலித்தனம் கொண்ட அவர் புகழ்பெற்றவர், இது அரபு நாட்டுப்புறங்களில் மிகவும் பிடித்த விஷயமாக மாறியது.Rate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Abstract