anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

நம்பினால்

நம்பினால்

1 min
335


எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கிறது. புயல்களும் நம் வாழ்வில் வந்து நம்மை நகர்த்தவும், நம்முடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தவும் செய்கின்றன. இது நிச்சயமாக முன்பை விட நம்மை வலிமையாக்குகிறது, அதோடு கூடுதலாக நமது கடந்த கால கர்மங்களைச் செய்ய உதவுகிறது.


கர்த்தருடைய பெயரை எப்போதும் நம் வாயில் வைத்திருப்போம், அது நிச்சயமாக நம் வாழ்வில் மிகப்பெரிய பேரழிவை எதிர்த்துப் போராட உதவும். கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்முடன் இருக்கிறார், நாங்கள் தனியாக இல்லை என்று அது நமக்குள் இருந்து பலப்படுத்தும்.


அவர் எப்போதும் நித்தியம் வரை நம் கையைப் பிடிப்பார், ஒருபோதும் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை, ஆனால் நாம் மட்டுமே அதை உணர்ந்து அதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும். இறைவன் எல்லா வகையிலும் நமக்கு உதவுவார்.


லண்டனில் ஒரு குடும்பம் இருந்தது. அவர்கள் என் கணவரின் நெருங்கிய நண்பர்கள். அவரது மகனுக்கு கடுமையான மூல நோய் இருந்தது. எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நடக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். அவள் ராமரின் பழைய பக்தன். சிலர் ராம் என்ற பெயரை குறிப்பு புத்தகத்தில் எழுதுமாறு அறிவுறுத்தினர்.


ஒரு வாரத்தில் யினஸ் குவியல்கள் காணாமல் போயுள்ளன. மருத்துவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர், ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இது எப்படி நடந்தது? ஆம், நாம் கடவுளை நம்பினால் எல்லாம் சாத்தியமாகும்.


Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract