anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

நாய்

நாய்

1 min
452


ஒரு ஆசிரியரின் நாய் தனது எஜமானருடன் தனது மாலை நேரத்தை நேசித்தது. நாய் ஒரு குச்சியைப் பெறுவதற்கும், பின்னால் ஓடுவதற்கும், வால் அசைப்பதற்கும், அடுத்த விளையாட்டுக்காகக்

காத்திருப்பதற்கும் முன்னால் பிணைக்கப்படும்.


இந்த குறிப்பிட்ட மாலையில், ஆசிரியர் தனது பிரகாசமான

மாணவர்களில் ஒருவரை தன்னுடன் சேர அழைத்தார் - மிகவும் புத்திசாலித்தனமான ஒரு சிறுவன் ப Buddhist த்த கோட்பாட்டின் முரண்பாடுகளால் கலக்கமடைந்தான்.


ஆசிரியர் சொன்னார், நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த வார்த்தைகள் வழிகாட்டுதல்கள் மட்டுமே. சொற்கள் அல்லது

சின்னங்கள் ஒருபோதும் சத்தியத்தின் வழியில் செல்ல

வேண்டாம். இங்கே, நான் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிறேன்.


அதனுடன் ஆசிரியர் தனது மகிழ்ச்சியான நாயை அழைத்தார்.

சந்திரனை கொண்டு வாருங்கள் என்று அவர் தனது

நாயிடம் கூறி முழு நிலவை சுட்டிக்காட்டினார். என் நாய் எங்கே பார்க்கிறது?என்று பிரகாசமான மாணவரின் ஆசிரியர் கேட்டார்.


அது உங்கள் விரல்களை பார்க்கின்றது

மிகச்சரித்தான். என் நாய் போல இருக்க வேண்டாம்.

சுட்டிக்காட்டும் விஷயத்துடன் சுட்டிக்காட்டும் விரலைக் குழப்ப

வேண்டாம்.


எங்கள் வார்த்தைகள் அனைத்தும்

வழிகாட்டுதல்கள் மட்டுமே .

ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது சொந்த

உண்மையைக் கண்டுபிடிக்க மற்ற ஆண்களின் வார்த்தைகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறான்.Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract