anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

மனிதன்

மனிதன்

1 min
423ஒரு நாள், ஒரு கூட்டில் ஒரு சிறிய திறப்பு தோன்றியது; அந்த சிறிய துளை வழியாக அதன் உடலை கட்டாயப்படுத்த போராடியபோது ஒரு மனிதன் பல மணி நேரம் பட்டாம்பூச்சியை உட்கார்ந்து பார்த்தான்.


பின்னர், எந்தவொரு முன்னேற்றத்தையும் நிறுத்துவதாகத் தெரிகிறது.


அது முடிந்தவரை வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது, மேலும் அதற்கு மேல் செல்ல முடியாது.


எனவே அந்த மனிதன் பட்டாம்பூச்சிக்கு உதவ முடிவு செய்தார்: அவர் ஒரு ஜோடி கத்தரிக்கோலை எடுத்து கூட்டை திறந்தார்.


கத்தரிக்கோல் மூலம் வெட்டுதல் பட்டாம்பூச்சி பின்னர் எளிதாக வெளிப்பட்டது. ஆனால் அது வாடிய உடலைக் கொண்டிருந்தது, அது சிறியது மற்றும் சிறகுகள் கொண்டது.


எந்த நேரத்திலும், இறக்கைகள் திறந்து, விரிவடைந்து, விரிவடையும், பட்டாம்பூச்சியின் உடலை ஆதரிக்க முடியும், மேலும் உறுதியானதாக இருக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்த்ததால் அந்த மனிதன் தொடர்ந்து கவனித்தான்.


இரண்டுமே நடக்கவில்லை!


பட்டாம்பூச்சி 2 உண்மையில், பட்டாம்பூச்சி தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் வாடிய உடல் மற்றும் சுருங்கிய இறக்கைகளுடன் ஊர்ந்து சென்றது. அது ஒருபோதும் பறக்க முடியவில்லை.


மனிதன், அவனது தயவிலும், அவனது நல்லெண்ணத்திலும் புரியவில்லை என்னவென்றால், சிறிய திறப்பு வழியாக செல்ல பட்டாம்பூச்சிக்கு தேவையான தடைசெய்யப்பட்ட கூச்சும் போராட்டமும், பட்டாம்பூச்சியின் உடலில் இருந்து திரவத்தை அதன் சிறகுகளுக்குள் கட்டாயப்படுத்தும் கடவுளின் வழி, அதனால் அது கூச்சிலிருந்து அதன் சுதந்திரத்தை அடைந்தவுடன் அது விமானத்திற்கு தயாராக இருக்கும்.


சில நேரங்களில், போராட்டங்கள் நம் வாழ்க்கையில் நமக்குத் தேவையானது.


 எந்தவொரு தடையும் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கையில் செல்ல கடவுள் அனுமதித்தால், அது நம்மை முடக்கிவிடும். நாம் இருந்திருக்கக் கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் வலுவாக இருக்க மாட்டோம். ஒருபோதும் பறக்க முடியவில்லை.


.


சவால் நான் பலம் கேட்டேன்…


என்னை பலப்படுத்த கடவுள் எனக்கு சிரமங்களை கொடுத்தார்.


.


நான் ஞானத்தைக் கேட்டேன்…


கடவுள் தீர்க்க எனக்கு சிக்கல்களைக் கொடுத்தார்.


.


நான் செழிப்பு கேட்டேன்…


கடவுள் எனக்கு ஒரு மூளையைக் கொடுத்தார், வேலை செய்யத் துணிந்தார்.


.


நான் தைரியம் கேட்டேன்… ..


ஜெயிக்க கடவுள் எனக்கு தடைகளைத் தந்தார்.


.


 லவ் கேட்டேன்…


தேவன் எனக்கு உதவி செய்ய தொந்தரவான மக்களைக் கொடுத்தார்.


.


நான் உதவிகளைக் கேட்டேன்…


கடவுள் எனக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கினார்.


.


நான் விரும்பிய எதையும் நான் பெறவில்லை…


ஆனால் எனக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பெற்றேன்.


Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract