anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

குழு

குழு

1 min
635


இது மிகவும் குளிரான குளிர்காலம். குளிர் காரணமாக பல விலங்குகள் இறந்தன.

2 முள்ளம்பன்றி வண்ணமயமாக்கல் பக்கம் முள்ளம்பன்றிகள், நிலைமையை உணர்ந்து, சூடாக இருக்க ஒன்றாக குழுவாக முடிவு செய்தன.

இந்த வழியில் அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டனர்;

ஆனால் ஒவ்வொருவரின் குயில் அவர்களுடைய நெருங்கிய தோழர்களைக் காயப்படுத்தியது.


முள்ளம்பன்றி வண்ணமயமாக்கல் பக்கம் சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அவர்கள் தங்களை ஒருவரையொருவர் தூர விலக்கிக் கொள்ள முடிவு செய்தனர் & அவர்கள் தனியாக & உறைந்துபோய் இறக்கத் தொடங்கினர்.

எனவே அவர்கள் ஒரு தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது ..

ஒன்று தங்கள் தோழர்களின் குயில்களை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் அல்லது பூமியிலிருந்து மறைந்துவிடும். புத்திசாலித்தனமாக, அவர்கள் மீண்டும் ஒன்றாக இருக்க முடிவு செய்தனர்.

 


ஆறு முள்ளம்பன்றி வண்ணமயமாக்கல் பக்கம் அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து வந்த அரவணைப்பையும் வெப்பத்தையும் பெறுவதற்காக தங்கள் தோழர்களுடனான நெருங்கிய உறவால் ஏற்பட்ட சிறிய காயங்களுடன் வாழ கற்றுக்கொண்டனர். இந்த வழியில் அவர்கள் உயிர்வாழ முடிந்தது.

 


மாரல்

சிறந்த குழு என்பது சரியான நபர்களை ஒன்றிணைக்கும் குழு அல்ல, ஆனால் ஒவ்வொரு நபரும் மற்றவர்களின் குறைபாடுகளுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளும்போது & மற்ற நபரின் நல்ல குணங்களை பாராட்ட முடியும்.

தனிமையில் உறைந்திருப்பதை விட சூடான முட்களால் சூழப்பட்டிருப்பது நல்லது!Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract