anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

காதலி

காதலி

1 min
280ஒருமுறை

, மூன்று நண்பர்கள் ஒரு காடு வழியாக சென்று கொண்டிருந்தபோது, ​​ஒரு புலி திடீரென்று அவர்களுக்கு முன் தோன்றியது.


அவர்களில் ஒருவரான சகோதரரே, நாங்கள் தொலைந்துவிட்டோம்!என்று கூச்சலிட்டார்.


நீங்கள் ஏன் அப்படிச் சொல்ல வேண்டும்? இரண்டாவது நண்பர் கூறினார்,


நாம் ஏன் இழக்கப்பட வேண்டும்? வாருங்கள், கடவுளிடம் ஜெபிப்போம்.


மூன்றாவது நண்பர் கூறினார்:


இல்லை. இதைப் பற்றி நாம் ஏன் கடவுளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டும்? வாருங்கள், இந்த மரத்தில் ஏறுவோம். நாங்கள் தொலைந்துவிட்டோம்! என்று சொன்ன நண்பருக்கு எங்கள் பாதுகாவலர் ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் என்று தெரியாது. கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய மற்றவர்களைக் கேட்ட நண்பர் ஒரு ஞானி.


கடவுள் தான் உலகின் படைப்பாளர், பாதுகாவலர் மற்றும் அழிப்பவர் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். மூன்றாவது நண்பர், கடவுளை ஜெபங்களால் தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை, மரத்தில் ஏற பரிந்துரைத்தார், கடவுளின் பரவசமான அன்பு கொண்டிருந்தார். அத்தகைய அன்பின் இயல்புதான் ஒரு மனிதன் தனது காதலியை விட தன்னை வலிமையானவனாக நினைக்க வைக்கிறது. தனது அன்புக்குரியவர் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர் எப்போதும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறார். அவனுடைய ஒரு ஆசை என்னவென்றால், தன் காதலியை ஒரு முள் கூட காலில் அடிப்பதைத் தடுக்க வேண்டும்.


Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract