Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚକାନୟନ
ଚକାନୟନ
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Abstract Inspirational Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ଜ୍ଞାନ ଯଦି ହୁଏ ସପତ ସାଗର

ମୋ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁଠୁ ହୀନ

ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଏତିକି କହୁଛି

ସତ୍ୟ ସେ ଚକାନୟନ|

ଯିଏ ଦିଏ ହସ ଯିଏ ଦିଏ କାନ୍ଦ

ଯେ ବୁଝେ ସଭିଙ୍କ ମନ

ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଏତିକି କହୁଛି

ସେ ଏକା ଚକାନୟନ|

ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଏହା ବି କହୁଛି

ସତ୍ୟ, ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ

ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତାହା ମୁଁ ଦେଉଛି

ସାକ୍ଷୀ ମୋ ଚକାନୟନ

ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା,କଟକ

ଚକାନୟନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇଶ୍ବର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..