Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜଳପାଇଁ କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ
ଜଳପାଇଁ କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ
★★★★★

© Biswa Bharati Dash

Inspirational

1 Minutes   6.6K    8


Content Ranking

ଜଳ ହିଁ ସଂପଦ ଜଳ ହିଁ ବିପଦ...

ଜଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାଇଁ ନାଶ !

ଜଳ ହିଁ କାରଣ ଜଳ ହିଁ ବାରଣ...

ଜଳ ବିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ସଭିଏଁ ଅବଶ !

ତେଣୁ ହେ ମାନବ ନ ହୁଅ ଦାନବ ...

ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଆପେ ଅନୁମେୟ !

ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟ ମନେମନେ ଧ୍ୟେୟ ...

ବୃକ୍ଷ ରୋପି କର ସବୁଜିମା ମୟ !

ଜଳର ବହୁଳେ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ...

ଜଳର ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚେ ନାଶ

ବହୁଳତା ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ଆଜି ପାଇଁ ...

ଆଜିର ଆହ୍ବାନ କାଲିକି ବି କାଇଁ ??

ଏଦେଶେ ଜନତା ସପନ ଦେଖନ୍ତି...

ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ନିଜେବି ଭାସନ୍ତି !

ରାତି ପାହିଗଲେ ଭୁଲନ୍ତି ବଚନ ...

ସଭିଏଁ ବୋଲାନ୍ତି ନିଜକୁ ମହାନ !

କହିବା ଲେଖିବା ସହଜ ଏ କାମ ...

ଉଦ୍-ଯୋଗୀ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ବିଦ୍ବାନ !

କୁହାମୁଣ୍ଡା ସର୍ବେ ଅଟନ୍ତି କପିଳା ...

ମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଗଛ ପାଇଁ ପରା !

ସବୁଜିମା ଥିଲେ ଏଧରା ହସିବ ...

ଜଳ ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା ବି ପଶିବ ?

ଗାଁ ପରିମଳ ପରା ଧୋବା ତୁଠରୁ ..

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉରେ ଆରମ୍ଭ ମୋଠାରୁ !

କିଛି ଭୁଲ୍ କହିଲି କି..ତେବେ ଗଛଟିଏ ଲାଗୁ !

ଜଳ ଜନତା ଗଛ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..