Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦରିଦ୍ର
ଦରିଦ୍ର
★★★★★

© Bikesh Sahu

Inspirational

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ହଁ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର

ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ

ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ପାଇଁ

ଅନ୍ୟ ଆଗେ

ପତାଏ ମୁଁ ହାତ ।

ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ

କାହାକୁ ବା ଦେବି ଦୋଷ

ଏ ସମାଜକୁ ନା

ସେଇ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ

ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମରୁ

କରିଦେଲେ ବିକଲାଙ୍ଗ ।


ଅପଦାର୍ଥ ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି ସିନା

ମାଗୁଛି ମୁଁ ଭିକ

କେବେ ତ ମୁଁ କାହାଠାରୁ

ନେଇନି ଉଧାର ।

ଯିଏ ଦେଲେ ଭଲ

ନ ଦେଲେ ବି ଭଲ

ବାଧ୍ୟ ତ ମୁଁ କେବେ

କରେନି କାହାକୁ

ଯାହା ମିଳେ

ସେତିକି ତ ଯଥେଷ୍ଟ ।


ବେଶିି କିଛି ପାଇବାର

ତିଳେ ହେଲେ

ନାହିଁ ମନେ ଲୋଭ

ଏଇ ପେଟଟା ପାଇଁ

ସହିଛି କେତେଯେ

ଅପମାନ ସମାଜର ।

ଆକାଶ ମୋ ଛାତ ହେଲେ

ପୃଥିବୀ ମୋ ଘର

କେବେ କେଉଁ ରାସ୍ତା କଡରେ

ତ ଆଉ କେବେ ଗଛ ମୂଳେ

ନିଶଙ୍କା ରେ କାଟିଯାଏ

ଜୀବନ୍ତଟି ମୋର ।


ନା ଥାଏ ମରିବାର ଭୟ

ନା ବଂଚିବାର ଖୁସି

ଅପେକ୍ଷା ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ

କେବେସେ ଆସିବ

ମରି ମରି ବଂଚିବାଠୁ

ମରିବାକୁ ମଣେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ।

ନା ଥିବ ଅନୁତାପ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର

ନା ଥିବ କିଛି ଚିନ୍ତା

ନା ଥିବ କାହାରିକୁ

ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ

କାନ୍ଦିବାକୁ ନ ଥିବେତ

ଦୁନିଆରେ ମୋର କେ ନିଜର ।


ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି ସିନା

ମାଗୁଛି ମୁଁ ଭିକ

ମୋ ମଥାରେ ଦିଅନା

ଅକର୍ମଣ୍ୟ କଳଙ୍କର ଦାଗ

ହଁ ,ମୁଁ ଦରିଦ୍ର

ହଁ ,ମୁଁ ଦରିଦ୍ର।

ଦରିଦ୍ର ଖୁସି ଭିକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..