Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅନ୍ତଃସ୍ୱର-୨୮    #ଜାଡ଼
ଅନ୍ତଃସ୍ୱର-୨୮ #ଜାଡ଼
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Abstract Others Inspirational

1 Minutes   6.4K    4


Content Ranking

#ଜାଡ଼

ରଣଭେରି, ଗୁଡ଼ାଏ ପବନକୁ

ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଜବରଦସ୍ତ ଭର୍ତ୍ତିକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି

ବିକଟ ଚିକ୍ତାର ସହ

କରିବାକୁ ଘୋଷଣା

ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ମହାଯୁଦ୍ଧ,

●●

ଆସନ୍ନପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ରାତ୍ରି,

କାଳ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର

କିଛିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତରାଳେ ଆସିବ

ଅନ୍ତରମୁଖୀ

ସମ୍ମୁହ ଆଲୋକପୁଞ୍ଜ,

●●●

ନିମ୍ନଗାମୀ ସମସ୍ତ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣ,

ସ୍ନାୟୁଜାତ ବିକାର ଖୋଜି ଚାଲିଛି

ଦ୍ୱାର ମୋକ୍ଷ ,ମୁକ୍ତିର

●●●●

ଆଟଲ୍ଲାଣ୍ଟିକା

ହିମଶିଖର ତରଳାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ତା ଚରଚରିତ ପଦ୍ଧତିରେ

ଜାରି ରଖିଛି,

ଆଲୋକର

ସଂରକ୍ଷଣ,ବିକ୍ଷେପଣ,ପ୍ରତିଫଳନ,ବିକିରଣ,

ଖାଲି ଯାହା ଦାବି କରେ

ସମୟ,

●●●●●

କାଳ ,ପବନ ପ୍ରାୟ ଆବଦ୍ଧ,

ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମି

ଯେତେ ଆବେଗ,

କେବେ ହେବ,

ରଣଭେରିରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା

ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଧର ପ୍ରକମ୍ପନ,

#ଜାଡ଼

ଆଜି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ

ଶୀତର

ପ୍ରକୋପରେ--(ଶେଷ ).

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ଜାଡ ଶୀତ ଅନ୍ତଃସ୍ବର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..