Salini Anoop

Abstract


3  

Salini Anoop

Abstract


വേർപാട്

വേർപാട്

1 min 11.8K 1 min 11.8K

കൈവഴികളായി 

പിരിയുന്ന പുഴകൾ

ചിരിക്കാറില്ല

കുഞ്ഞോളങ്ങളെ

മാറോടണച്ച് 

വഴുക്ക്‌ കല്ലുകൾക്കി-

ടയിലൂടെ 

വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിഴുപ്പ്‌ 

വാക്കുകളും പേറി

ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കും;

ജീവിതമൊന്ന് മറുകര

എത്തിക്കുവാൻ...


Rate this content
Log in

More malayalam poem from Salini Anoop

Similar malayalam poem from Abstract