Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sneha Vinay Bavikatte

Romance

3.9  

Sneha Vinay Bavikatte

Romance

ಉಸಿರು

ಉಸಿರು

1 min
11.7K


ನಿಶದ ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಚಿದೆ ನೆರಳು

ಚಿತ್ತಾರವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದೆ ಚೆಲುವು


ತರವಾದ ತಾರುಣ್ಯ ತೂರಿಸಿದೆ ತಂಗಾಳಿ

ಓ ಕನಸೆ, ನೀ ಕರಗದಿರು ಈ ಕಾರ್ಮೂಡದಲ್ಲಿ


ದಡ ಮುಟ್ಟದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾದೆ

ಲಜ್ಜೆಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತೂಡಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೀನಿನ ಸವಿ ಸವಿಸಿದೆ


ಸನಿಹಕೆ ಸೆರೆಯ ಹಿಡಿಸಿದೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಸವಿಬೆಲ್ಲ

ನೀ ನನ್ನುಸಿರಾದೆ, ಓ ನಲುಮೆಯ ನಲ್ಲ...


Rate this content
Log in

More kannada poem from Sneha Vinay Bavikatte

Similar kannada poem from Romance