End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

अनुरोध श्रीवास्तव

Abstract


2  

अनुरोध श्रीवास्तव

Abstract


माखनचोर, नन्दलाल

माखनचोर, नन्दलाल

1 min 6 1 min 6

वृज में जन्मे हो नदलाल

बजे बधाइयां

चहुं ओर ग्वाल निहाल

बंटे मिठाइयां

नन्द घर छोरो भयो

जग सब जानै

नहिं जानै देवकी को हाल

नन्द घरशशश भयो ।

राधा आईं लाल को देखन

देखि हो गयी निहाल

नन्द घर छोरो भयो

मगन है नन्दगोपाल

नन्द घर....!


.Rate this content
Log in

More hindi poem from अनुरोध श्रीवास्तव

Similar hindi poem from Abstract