anuradha nazeer

Drama


5.0  

anuradha nazeer

Drama


நாய்

நாய்

1 min 93 1 min 93

நாய் தான் சந்தித்த அனைவரின் குதிகால் வரை அமைதியாக ஓடுவதையும், முன்னறிவிப்பின்றி அவற்றைக் கடிப்பதையும் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். அவர் எங்கு சென்றாலும் நாய் தனது இருப்பைக் கவனிக்கும்படி அவரது எஜமானர் அவரது கழுத்தில் ஒரு மணியை நிறுத்தினார்.


இது ஒரு வித்தியாசத்தின் அடையாளமாக நினைத்து, நாய் தனது மணியைப் பற்றி பெருமிதம் கொண்டு, சந்தை முழுவதும் அதைக் கடித்தது. ஒரு நாள் ஒரு பழைய ஹவுண்ட் அவரிடம், "நீ ஏன் இப்படி ஒரு கண்காட்சியை உருவாக்குகிறாய்? நீங்கள் சுமக்கும் அந்த மணி, எந்த தகுதியின் வரிசையையும் நம்பவில்லை, மாறாக, அவமானத்தின் அடையாளமாக, உன் வரவை தெரிவிக்கும் பொருட்டு உன் கழுத்தில் கட்டிய அவமான சின்னம்.அனைவருக்கும் ஒரு பொது அறிவிப்பு ஒரு மோசமான மனிதனாக உங்களைத் தவிர்க்க ஆண்கள். " மாரல்: இகழ் பெரும்பாலும் புகழ் என்று தவறாக கருதப்படுகிறது.

இது புகழ் அல்ல .


Rate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Drama