Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅହଂ ଭାବ
ଅହଂ ଭାବ
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Inspirational

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ସତ କଥା ଏହା       ବିଧି ଇଛା ବିନା

ପତ୍ରଟେ କଅଁଳେ ନାହିଁ

ହେଲେ ଆମେ ସବୁ  ଗରବରେ ଅନ୍ଧ

ବୁଝିବା ଶକତି କାହିଁ?(1)


ଧନ ସାଙ୍ଗେ ପଦ     ଆଣେ ଅହଂ ଭାବ

ସତକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ

ଏହାର ପ୍ରଭାବ       ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳେ

ସମାଜ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଏ(2)


କେତେକ ଭାବନ୍ତି     ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁବି

କରିବି କଳେ ବା ବଳେ

ସଫଳ ତ କିଛି       ହୋଇଥାନ୍ତି କିଏ

ପଡିଯାଏ ନିଜ ଜାଲେ(3)


ଅସୁବିଧା ହେଲେ     ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି

କିଏ ନିନ୍ଦେ କରମକୁ

ସେତେବେଳେ ନିଜ  ଅହଂ ଭାବ ସବୁ

ଖସି ଆସଇ ତଳକୁ(4)

ସୁଖ ଯିଏ ଦିଏ       ଦୁଃଖ ସିଏ ଦିଏ

ମନେ ରଖ ମୋର ମିତ

ନିଜ ଅହଂ ଭାବ      ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ

ଦୁଃଖେ ନ ହୁଅ ବିବ୍ରତ(5)


ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା (କଟକ)©

ବିଧି ଅହଂ ତ୍ୟାଗ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..