Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sunanda Mohanty

Inspirational

1  

Sunanda Mohanty

Inspirational

ଶିକ୍ଷା

ଶିକ୍ଷା

1 min
146


ଅନୁତାପ ଅନଳ ରେ ଜଳିଛି ଯିଏ 

ପାପି ବୋଲି ତାକୁ ଅବା କହିବ କିଏ 

ଭୁଲ ପରେ ଠିକ, ଠିକ ପରେ ଭୁଲ 

ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ ବିଲକୁଲ 

ଥରକୁ ଥର ପଡି ତଳେ, ଅଭ୍ୟାସ 

ହୁଏ ବଳେ ବଳେ, କଳ କଉଶଳେ 

ପରିତାପ ଆଜି ଅଟେ କେହି କେବେ 

ଭାବୁନି ନିଜ ଦୋଷ ଆଗେ, ବୁଝିବ କେବେ? 

ପରିତାପ ଓ ଅନୁଶୋଚନା, ଶିକ୍ଷା ଆଣିବ ଯେବେ 

ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ବୋହିଯିବା ଆଗରୁ ସାବଧାନ ହେବା ସର୍ବେ. 


Rate this content
Log in