Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Manik Nagave

Tragedy

5.0  

Manik Nagave

Tragedy

सलाम सैनिक हो

सलाम सैनिक हो

1 min
3.7K


माधवी सैनिक पती रमेशकडे अनिमिष नेत्रांनी पहात कालचा त्याच्या सहवासातील हळुवार प्रसंग आठवीत होती. तेवढ्यात मोबाईल वाजला. रमेश ऐकत असताना भरभर चेहऱ्यावरील भाव बदलत गेले. तो ऊठला. तयारीला लागला.माधवीने ओळखले. दु:ख लपवून तीने त्याला नीरोप दिला.

रोज बातम्यांकडे लक्ष देत असे. नियतीने डाव साधला. तिरंग्यात लपेटून रमेश गावी आला. सर्व गावाबरोबर माधवीच्या पोटातील बाळानेही बाबांंना सलामी दिली.


Rate this content
Log in