செ.பாரத் ராஜ்

Abstract Tragedy Classics

4.6  

செ.பாரத் ராஜ்

Abstract Tragedy Classics

அவளின் மணம்(நீக்கப்பட்டது)

அவளின் மணம்(நீக்கப்பட்டது)

5 mins
4.2K


இக்கதை சில காரணங்களால் நீக்கப்பட்டு விட்டது.

அக்காரணத்தை இங்கு பதிவிட வேண்டும் என்றும் தான் நினைத்தேன், வேண்டாம் என்றும் நினைத்தேன்.

பின்பு வேண்டாம் என்றே முடிவு செய்து விட்டேன்.

ஏனெனில் அது கூறுவதில் எழுதும் எனக்கும் சரி படிக்கவிருக்கும் உங்களுக்கும் சரி பயன் இருப்பதாக தெரியவில்லை.

அதற்கு இக்கதை நிக்க பட்டுவிட்டது என்றதோடு முடித்து இருக்களாமே ஏன் இவ்வளவு நேரம் வீன் வார்த்தை என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ‌.

அதற்கு காரணம், இங்கு பதிவிட்ட பொருளை எடுக்க முற்படும் அனைவருக்கும் தெரியும்.

நன்றி..


Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract