Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

DILIP KUMAR SAHOO

Inspirational

4.6  

DILIP KUMAR SAHOO

Inspirational

ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳ ନାହିଁ

ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳ ନାହିଁ

1 min
22.3K


    

ବାରୁଦ ନିଆଁରେ  ସୁନ୍ଦର ଧରାକୁ

     ଶମଶାନ କର ନାହିଁ

ମାଆ ପଣତକୁ ଶୋଣିତ ଶୁଅରେ

     ଜୁଡୁବୁଡୁ କର ନାହିଁ

ପ୍ରଗତି ରଥର   ପଥ ରୋଧ କରି

     ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳନାହିଁ ,

     ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳ ନାହିଁ ।

 

ମରିଚିକା ପଛେ  କେତେ ଦିନ ସାଥୀ

     ପାଦ ଚିପି ଚାଲୁଥିବ

ସହଯୋଗ ହାତ  ବଢାଇ ଦେଲେରେ

      ଅମୃତ ବରଷି ଯିବ

ଡଙ୍ଗର ଛାତିରେ  ସାଇତା ସପନ

    ନୂଆ ଗପ ଯିବ କହି ।

    ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳନାହିଁ ।


  ଯଉବନକୁ ତ ଜାଳାଇ ଦେଉଛ

    ଯାତନାରେ ଜଳିଜଳି

 ଇଏକି ଜୀବନ ଜୀଇବାଟି ଯହିଁ

    ନିରାଶାର ମରୁବାଲି

 ତୁମ ଚଉପାଶେ ଖଇଫୁଟା ଖରା

    ସପନ ତୁମକୁ ଛାଇ ।

    ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳନାହିଁ ।


ତୁମ ଛାଇ ଯହିଁ ତୁମକୁ ଡରାଏ

    ସେହି ଦୁରୁଗମ ପଥେ

ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଯିବ ଥକ୍କି

    ଯୁଝି ଯୁଝି ନିଜ ସାଥେ

ହତିଆର ତେଜି ହାତ ମିଶାଇଲେ

    ଅମା ରାତି ଯିବ ପାହି ।

    ଲୁହ ସାଥେ ଖେଳନାହିଁ ।


      


Rate this content
Log in