anuradha nazeer

Abstract


5.0  

anuradha nazeer

Abstract


பை யன்

பை யன்

1 min 307 1 min 307

ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும் ஒன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். பையனுக்கு பளிங்குத் தொகுப்பு இருந்தது. அந்தப் பெண் அவளுடன் சில இனிப்புகள் வைத்திருந்தாள். சிறுவன் தனது இனிப்புகளுக்கு ஈடாக அவனுடைய பளிங்குகளை அவளுக்குக் கொடுப்பேன் என்று அந்தப் பெண்ணிடம் சொன்னான். சிறுமி ஒப்புக்கொண்டாள்.


பை யன் மிகப்பெரிய மற்றும் மிக அழகான பளிங்கை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, மீதியை அந்தப் பெண்ணுக்குக் கொடுத்தான். அந்தப் பெண் வாக்குறுதியளித்தபடியே அவனுடைய இனிப்புகள் அனைத்தையும் அவனுக்குக் கொடுத்தாள்.

அன்று இரவு, சிறுமி நிம்மதியாக தூங்கினாள். ஆனால் அந்தச் சிறுமி தனது சிறந்த பளிங்கை மறைத்து வைத்த விதத்தில் அவரிடமிருந்து சில இனிப்புகளை மறைத்து வைத்திருக்கிறாரா என்று யோசித்துக்கொண்டிருந்ததால் சிறுவனுக்கு தூங்க முடியவில்லை.


உறவில் உங்கள் நூறு சதவீதத்தை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால், மற்றவர் தனது / அவள் நூறு சதவீதத்தை கொடுத்தாரா என்று நீங்கள் எப்போதும் சந்தேகிப்பீர்கள்.


Rate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Abstract