anuradha nazeer

Abstract

5.0  

anuradha nazeer

Abstract

அம்மா

அம்மா

1 min
297ஒரு சிறுமி 2 ஆப்பிள்களை வைத்திருந்தாள்.


அவளுடைய அம்மா ஒன்றைக் கேட்டார்.


 பெண் விரைவாக .உடனே அவசரமாக ஒரு ஆப்பிளை கடித்தாள்


அவளுடைய தாய் பின்வாங்கினாள். அம்மாவிற்கு ஏமாற்றம். அம்மாவிற்கு வருத்தம்.


பின்னர் அந்த பெண் ஒரு ஆப்பிளை அம்மாவிடம் ஒப்படைத்தார், 


அம்மா இதோ இனிக்கு ம் ஆப்பிள். இன்னொன்று புளிக்கிறது அம்மா


இங்கே இனிமையான ஆப்பிள் 


மற்றது புளிப்பு…என்று கூறினார்.


ஒருபோதும் தீர்ப்பளிக்க வேண்டாம்


நியாயத்தீர்ப்பு தேவைப்படும் அனைத்து செயல்களிலும் இல்லை, Rate this content
Log in

Similar tamil story from Abstract