Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏଇ ବୋଧେ ନର୍କ
ଏଇ ବୋଧେ ନର୍କ
★★★★★

© Bedaprakash Nayak

Inspirational

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking


ସ୍ବର୍ଗ ର ଆର ପଟ ନର୍କ

ଦୁଃଖ,ଶୋକ, ରୋଗ,ଭୋକ

ମାନଙ୍କ ସୁଶୋଭିତ ଉଦ୍ୟାନ

ନୀଳ ନୀଳ ଆକର୍ଷଣ

ବେଶ୍ ଆମୋଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।।

ଷଠିରୁ ମଶାଣି

ଜଂଜାଳିତ ମୋହର ରୋଷଣି

ଭୋଗରେ ଶିହରିତ

ତନୁ ମନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ

ଗଠନ ର ଭେଳିକିରେ

ସବୁ ହୁଏ ଭଗ୍ନ ।।


ଜୀବନ ଚିତ୍ରରେ

ଢାଳି ଦେଲେ

ଯେତେ ରଙ୍ଗ

ଲୁଚେ ନାହିଁ ନଗ୍ନ ।।

ଏଇ ବୋଧେ ନର୍କ

ଆସ ଏବେ ଏବେ

ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇଯିବା

ରାତି ଜମା ପାହିବନି

ସରିବନି ସ୍ବପ୍ନ ।।

ସ୍ବପ୍ନ ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..