Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସୁସ୍ଥ ମନେ ଦୁସ୍ଥ
ସୁସ୍ଥ ମନେ ଦୁସ୍ଥ
★★★★★

© Lalatendu Kabi

Abstract Others Inspirational

1 Minutes   13.8K    6


Content Ranking

ସୁସ୍ଥ ମନେ ଦୁସ୍ଥ

ଅନ୍ଧକାରେ ବିଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ବାଳୀ,

ଯତନ କରି ହାତରେ ଧରି ସୁପ୍ତ ଦୀପଟିଏ;

କହିଲି ତାକୁ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ ଆଲୁଅ ଶିଖା ଖିଏ;

ସେଇଠି ଟିକେ ପ୍ରଦୀପ ଟିକି ଦିଅନ୍ତନି କି ଜାଳି ?

ଲାଜେଇ ଝିଅ ଲୁଚିଲା କାହିଁ ହସିଲା ଅମାନିଆଁ;

ସେଦିନୁ ଆଉ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଗଲାକି କେଣେ ହଜି !

ଜାଣିଲି ତାକୁ କେବେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ ଖୋଜି |

ଦେଖିଲି ଥରେ ବର୍ଷାଟାରେ ଗଛମୂଳରେ ଠିଆ |

କହିଲି ତାରେ ବରଷା ନୀରେ ଥରି ଉଠିବ ଦେହ,

ଶୁଣ ମୋ କଥା, ଘେନ ଏ ଛତା, ମୋ ଘରେ ଆସି ବସ,

ବରଷା ଛାଡ଼ୁ ତୁମର ଘରୁ ପ୍ରଦୀପ ଘେନି ଆସ,

ବାହାରେ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଜାଳି ଦିଅ |

ତା ଦୀପ ଜଳି ଘରଟା ପୋଡ଼ି  ଯାଇଛି ସବୁ ସରି;

ସୁସ୍ଥ ମନେ ଦୁସ୍ଥ ମୁଁ ଗୋ ତ୍ରସ୍ତ ପଥଚାରୀ |

ବରଷା ଛାଡ଼ୁ ତୁମର ଘରୁ ପ୍ରଦୀପ ଘେନି ଆସ ବାହାରେ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଜାଳି ଦିଅ |

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..