Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jagannath Swain

Children

4.7  

Jagannath Swain

Children

ରଜ ମଉଜ

ରଜ ମଉଜ

1 min
11.5Kବାର ମାସରେ ତେର ପରବ,

ତହିଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ରଜ ପରବ।।

ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ,

ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ।।

ବରଗଛରେ ଦୋଳି ହୁଅଇ ବନ୍ଧା,

କେତେ ପିଠା ପଣା ହୁଅଇ ରନ୍ଧା।।

ଖିଲି ପାନ ସହ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଣି,

ଦୋଳି ଖେଳୁ ଥାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ।।

ପୃଥିବୀ ମାତା କୁ ହୁଏ ଆରାମ,

ଭୂମି କର୍ଷଣ କୁ ଦେଉ ବିରାମ।।

ଝିଅ ମାନେ ଯେତେ ହୁଅନ୍ତି ସଜ

ରଜ ଆଣି ଦିଏ କେତେ ମଉଜ।।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Children