Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh Shivlad

Others Inspirational

4.8  

Ganesh Shivlad

Others Inspirational

"संत-विठोबा-रखुमाई-चंद्रभागा-पंढरी-वारी"

"संत-विठोबा-रखुमाई-चंद्रभागा-पंढरी-वारी"

1 min
1.3Kतिमिरातुनी तेजाकडे नेई भक्ता। ही पंढरीची वारी।

चारही मुक्ती लाभे क्षणात। श्री विठ्ठलाचे द्वारी।।१।।


आषाढी कार्तिकी वैष्णव। दिंड्या पताका नाचती।

ताले खेळती पाऊले। टाळ वीणा मृदंग वाजती।।२।।


ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। चाले अखंड गजर।

रीघ भक्तांची लांब रुंद। दिवेघाटात येई नजर।।३।।


दर्शन विठ्ठलाचे घेता। येऊन वारीत पंढरी।

माता रुखुमाई सोबती। पिता भेटेल माहेरी।।४।।


वारकरी सांप्रदाय। भागवत धर्म आहे मोठा।

कुंभमेळा संतांचा। नाही आनंदास तोटा।।५।।


पुण्य आळंदी ज्ञानोबांची। वसली इंद्रायणी काठी।

निर्जीव भिंत चालवूनी। लिहिली चांगदेव-पासष्टी।।६।।


आळंदीशी जाऊनी। माथा ठेविता समाधी वरती।

पसायदानात लाभेल। सोपान, मुक्ती अन् निवृत्ती।।७।।


क्षालन करी दुःखाचे। ज्ञानदेवांची भावार्थदीपिका।

चिंता नाशे पारायणाने। मिळेल शांती भाविका।।८।।


अभंग अठ्ठावीस हरिपाठे। रचिले ज्ञानदेवे विश्र्वासे।

हरी मुखे म्हणता नित्य। सुख स्वर्ग जवळी दिसे।।९।।


भजन कीर्तनाचे संगे। दर्शन तुकारामांचे देहूत।

गाथा वाचून या जिवा। ज्ञान मिळेल बहुत।।१०।।


करता पारायणे गाथा। शांत होईल हो माथा।

श्रीहरी होईल सखा। प्रिय होऊनी विश्वनाथा।।११।।


श्रीखंड्याचे रुपे पैठणी। पाणी कावडीने भरे त्राता।

भूरगुंडा जाईल मनाचा। ऐकता भारुडी एकनाथा।।१२।।


एकनाथी भागवत रचिले। गुरू जनार्दनी शरण।

गवळण भारुड अभंग। हरिपाठ नित्य आठवण।।१३।।


नामदेवांचे कीर्तनी आनंदी। नाचे सावळा श्रीरंग।

संत संग भजन सोहळ्यात। झाला वारकरी दंग।।१४।।


संत जनाबाई गाई। ओवी भगवंता आळवून।

संगे विठ्ठल जात्यावरी। तिला धान देई दळून।।१५।।


सेना-सावता-गोरोबा। संगे मुक्ता-चोखामेळा।

नरहरी-भानुदास-निळोबा। सोपान संत मेळा।।१६।।


महान संत परंपरा। अवतरे साक्षात परमेश्वर।

रसाळ अभंग वाणीने। समाजा सुधारीले भुवर।।१७।।


आगाध संतांचा महिमा। तयांचे साहित्य आमर।

अल्प मती तयापुढती। काय गाऊ मी पामर।।१८।।


संत-विठोबा-रखुमाई। अन् चंद्रभागा-पंढरी-वारी।

काय अन् किती वर्णावी महती। शब्द ही अपुरी।।१९।।Rate this content
Log in