Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଙ୍ଗଦାନ
ଅଙ୍ଗଦାନ
★★★★★

© Dr Susmita Dash

Inspirational Abstract Others

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

ନିୟତିର କାରାଗାରେ ବନ୍ଦୀ

ଏ ବୟସର ସ୍ରୋତ,

ଅନ୍ତ କରି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର

ମାଡି ଚାଲେ ସାଗର ଗର୍ଭକୁ,

ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚିରଦିନ।

ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ

ଦୁଃସାହସ କରେ ବୁଝିବାକୁ ,

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏ ଜୀବନ ର,

ମୁକ୍ତ କରି ସବୁ ବନ୍ଧନ।.

ହଜାଇ ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା,

ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ,ସେ ପାରିରେ

ରହିଯିବ କେବଳ ବିଦଗ୍ଧ କାହାଣୀ

ଆଶା,ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟାସ ,

ହେବାକୁ ସଦା ମୋହଶୂନ୍ୟ।

ପ୍ରବେଶି ଶରୀରେ ଅନ୍ୟ

ଜୀବନ ସୁରଭି କରି ବିତରଣ,

କେତେ ଶରୀରରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶିହରଣ,

ନିରାଶାର ଆନିକଟରେ ହେଵ

ତରଙ୍ଗାୟିତ, ନବଜୀବନ।

ବନ୍ଦୀ ନିୟତି କାରାଗାର ଅଙ୍ଗଦାନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..