Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବୋଉ ଲୋ
ବୋଉ ଲୋ
★★★★★

© Ajaya Mahala

Inspirational Tragedy

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

ବୋଉ ଲୋ

ଏଠି ସବୁ ଭଲ ||


ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି

ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି

ମୋତେ ସହଜରେ

ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡୁନି ମୋତେ

ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼ିରେ

ଅବା ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧାରରେ

ଗୋଡ କାଢୁନି ମୁଁ

ଅସହାୟ ହୋଇ ଛିଡା ହେଉନି

ଅପନ୍ତରା କେଉଁ ଅଜଣା ରାଇଜେ ||


ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁନି ମାଲିକର ଗାଳି

ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ

ମୋ ଚାରିପଟେ ମୋ ଅନେକ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ

ଏଠି ନାହିଁ ବିଡି ସିଗାରେଟ

ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବାବା

ମନକୁ ବଶ କରିନେଉଥିବା କେଉଁ କୁହୁକିନୀ

ଗାଡି ଘୋଡା ଡର ନାହିଁ

ପିଚୁ ଉପରକୁ ନ ଚଢି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି ||


ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି ସଅଳ

ରାତିରେ ଘରକୁ

ଏଠି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ

ଏଠି ବନ୍ୟା ନାହିଁ

ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରୁଥିବା ଖବରରେ

ମୋ ସହରର ନାଁ ନାହିଁ ||


ମା' ଲୋ

ତୁ ଗଲା ପରେ

ମୁଁ ଜିଇଛି

ତୋର ସେହି ବାରମ୍ବାର

ପାପ ଛୁଁ ଥିବା ମନ ଟିରେ ||

ପାପ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ରାବଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..