Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ !
ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ !
★★★★★

© Biswajeeban Mishra

Abstract

1 Minutes   1.0K    2


Content Ranking

ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ

କୁଜନ ସୁଜନ

ଦୁଃସ୍ଥ ରାଜନ

ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ

ତୁମେ ଅବା ମୁଁ

ପ୍ରଭେଦ ବା କାହିଁ ?

ତୁମେ ଆଉ ତୁମେ ହୋଇ ନାହଁ

ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହୋଇ ନାହିଁ

ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ ! ଦେଖ !

ସମତାର ମହାକାଶରେ

ଆଜି, ଆତ୍ମରବି ପ୍ରକାଶିତ !

ପ୍ରଭେଦ ସମତା ଆତ୍ମରବି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..