Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ
ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ
★★★★★

© Susil Pani

Classics Abstract Others

1 Minutes   7.3K    6


Content Ranking

ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ଜୀବନ ।

ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପ୍ରାଣ ପଣ ।।

ଗୋପି ଗୋପାଳଙ୍କ ନୟନ ।

ବୋଲାଅ ଜଗତର ଆର୍ତତ୍ରାଣ ।।

ସୁଦାମା ମଧୁର ସଖା ଅଟ ତୁମେ ।

ରାଧା ହୃଦୟ ଷ୍ପନ୍ଦନ ।।

କାଳନ୍ଧି ଦଳନ ଟେକି ଗିରି ଗୋବର୍ଧନ।

ରଖିଲ ଗୋପପୁର ମାନ ।।

ଅଳପ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ କହି ,

ଫେରିବ ଯେ ଗୋପପୁର ।।

ରହିଗଲେ ମଥୁରାରେ ମଞ୍ଚରୁ ପଡିଲେ ।

କଂସ ମାମା ହେଲେ ମୃତ ।।

ଦେବକି ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରୁ ମୁକ୍ତ କଲ ।

ଅଧିଷ୍ଠିତ କଲ ରଜାରୂପେ ଉଗ୍ରେସନ ଅଜା ।।

ଲାଗିଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ।

ନଦେବାରୁ ଦୂର୍ଯ୍ୟଧନ ପାଞ୍ଚଟି ଯେ ପଡା ।।

ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର କ୍ଷୟ ପାଇଁ ।

ପାଣ୍ଡବ ସରଣ ପଶିଥିଲେ ତୁମ ଠାରେ ।।

କୁରୁସଭା ମଦ୍ଧେ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ଯେବେ ।

ନିବସ୍ତ୍ର୍ର କରୁଥିଲା ଧୁଷାସନ ।।

କୋଟି ବସ୍ତ୍ର୍ର ଦେଇ ଲଜ୍ୟା ନିବାରିଲେ ।

ରଖି ଦୌପଦୀର ଇଜତ ମାନ ।।

ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ ମଧୂସୁଦନ ।

ରଖିଅଛ ସଦା ଭକ୍ତର ସ୍ବାଭିମାନ ।।

@ସୁସିଲ୍ ପାଣି ,ପୁରୀ ।

ଦ୍ରୌପଦୀ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଧର୍ମର ଜୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..