Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© Bhubanananda Adhikari

Inspirational

1 Minutes   7.0K    8


Content Rankingକେବେ ସିଏ ଅବେଳାରେ ସାତତାଳ ନିଦ

ଆଉ କେବେ ଆଖି ତଳେ ଲୁଚାଛପା କେତେ ସପନ

ଜୀବନ ଜୀବନ

ଜୀବନ ଜୀବନ


ରାତି ଥିଲେ ହବ ଦିନ

ଦିନ ଥିଲେ ରାତି

ତଥାପି ଏ ମନ ଜମା

ବୁଝେନା କେମିତି

କେବେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ

କେବେ ସେ ବତାସ

ପୁଣି ଆଉ କେବେ କେବେ

କୁହୁକ ମଳୟ ପବନ...

ଜୀବନ ଜୀବନ.............


ମଲ୍ଲୀ ପରି କେବେ ବାସେ

ଦିନ ଆଲୁଅ ରେ

କେବେ ସାଜିଯାଏ ଗଙ୍ଗ-

-ଶିଉଳି ନିଶିରେ

କେବେ ପଣତ ର ଛାଇ

କେବେ ସେ ଅଫେରା ନଈ

ପୁଣି ଆଉ କେବେ କେବେ

ନିଠୁର ଜୁଇ ର ଦହନ

ଜୀବନ..

ଜୀବନ...

ଜୀବନ....


(ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ)

ଏ ଜୀବନ ପବନ ରାତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..