Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆକାଶ  ମୁହାଁ ପକ୍ଷୀ
ଆକାଶ ମୁହାଁ ପକ୍ଷୀ
★★★★★

© Bikram Panda

Inspirational

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଆକାଶ  ମୁହାଁ ପକ୍ଷୀ

ଆକାଶ  ମୁହାଁ ପକ୍ଷୀ ହିଁ  ଜାଣେ 

ଏହା ତା'ର ଉଡ଼ିବା ନା ବିବଶତା...

ନା ମୁଠାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ

ପଶିବାର ଚଞ୍ଚଳତା ...। 

 

ତଥାପି ଖୋଜିବାକୁ ମନଭର୍ତ୍ତି ମୁକୁଳା ପବନ...

ଚାଖଣ୍ଡେ ଖାଲିପଣ ନେଇ 

ଦୂରଗାମୀ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ,

ଖୋଜିବାକୁ ତାହାରି କାରଣ.. ॥  

 

ଆକାଶ ମୁହାଁ ପକ୍ଷୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..